INDUSTRIJSKA OPREMA


Industrijska oprema zajema razlicne elemente v procesni industriji. To pa so lahko različna pnevmatska ali motorna zapirala, zasuni, preklopne lopute paletizerji, skipne naprave separatorji v industriji praškastih materialov, celični zapiralci v transportni tehniki, mešala, sežigne naprave, toplotni izmenjevalci, magnetni izločevalci in podobno.

 

Po zahtevah kupcev projektiramo in izdelujemo, montiramo ter servisiramo širok spekter industrijske opreme za industrijske panoge, kot so:


  • Industrija izolacijskih materialov
  • Papirna industrija
  • Prehrambena industrija
  • Lesno predelovalna industrija
  • Industrija gradbenih materialov
  • Kemijska industrija
  • Farmacevtska industrija

 

Industrija izolacijskih materialov


  • zalogovniki surovin
  • naprave za doziranje surovin
  • izgorevalne komore
  • toplotni izmenjevalci
  • cevne povezave
  • rezervni deli za strojno opremo


Papirna industrija


  • nerjaveče posode za tehnološke snovi
  • cevne povezave vakuumskega
  • sistema
  • remontna dela


Prehrambena industrija


  • oprema za transport
  • oprema za shranjevanje


Pakirne linije in lesno predelovalna industrija


  • odpraševalni sistemi
  • oprema za transport in shranjevanje


Industrija gradbenih materialov


  • odpraševalni sistemi
  • oprema ta transport in shranjevanje


Za omenjene industrijske panoge nudimo:


  • hitro-odziven in kvaliteten servis opreme
  • izvedbo remontnih del